KVKK

Sayın İlgili,

Doğu Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’ye (“Şirket”) bir çalışan adayımız tarafından yapılan iş başvurusunda aşağıda yer alan kişisel verileriniz çalışan adayı tarafından referans olarak tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak faaliyette bulunmaya azami derecede önem gösteriyoruz. Bu kapsamda aydınlatma metnimize linkten ulaşabilirsiniz.

“Doğu Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınan görüntü ve ses kaydı kişisel verileriniz, kişisel güvenliğinizin ve Şirket güvenliğinin sağlanması ile Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi ve Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinde belirtilen amaç kapsamında ve bu amaç süresince tutulmaktadır. Bu sürenin ardından kişisel verileriniz KVK Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hâle getirilir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Hissedarlarımız ile paylaşılması dâhil olmak üzere işlenebilecektir. İşlenen kişisel verileriniz hakkında her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesine karşı düzeltme hakkınız, silme hakkınız, otomatik sistemle işlenmesine itiraz hakkınız mevcuttur. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de sayılı başvuru araç ve usullerine uygun olmak kaydıyla veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimize bağlantıda yer alan başvuru formu ile birlikte yine bu linkte yer alan yollarla başvurarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili bilgi alabilirsiniz.”