Kurumsal

İnsan odaklı, iş güvenliğini önemseyen, nitelikli işletme anlayışla kaliteye önem veren, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal ortaklıklar kuran, doğal kaynakları verimli kullanan, şeffaf yönetim ve etkin denetim ilkesiyle hareket eden, en gelişmiş teknolojik imkânlardan yararlanan ve bölgenin doğal zenginliklerinin farkındalığıyla hareket eden bir yapıdayız.

Türkiye'deki projelerimizi Kanada ve Meksika'daki operasyonlarımızla aynı üst düzey çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik standartlarına göre tasarlamak, inşa etmek ve işletmek ve projelerin tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak, sorumlu, sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesini sağlamak.

 Bu projelerin ekonomik katkısı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.  

 Şirketin temel değerleri güvenlik, ekip çalışması, çevresel sürdürülebilirlik, dürüstlük ve bağlılıktır ve 1.700'den fazla adanmış çalışanın kariyerlerinde başarılı olmasına ve ev sahibi topluluklarımıza ve paydaşlarımıza fayda sağlayan kalıcı bir miras yaratmasına olanak tanır.

İşimizin her alanında sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimsiyoruz.  Bizim için sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik, çevre yönetimi, toplum katılımı, güvenlik ve insan hakları alanlarında mükemmelliği kapsar.  Sürdürülebilirlikte mükemmelliğin, yerel sakinlere ve ev sahibi hükümetlere varlığımızın ötesinde daha parlak geleceklere sahip olacak topluluklar inşa etmelerine yardımcı olmak dahil olmak üzere tüm paydaşlara net fayda sağlamaya yardımcı olduğuna inanıyoruz.

Şirket çapında sosyal sorumluluk ve çevre yönetimine olan bağlılığımız, sosyal lisansımızı geniş bir paydaş yelpazesinde sürdürmemizi sağlar.  Sürdürülebilirlik vizyonumuzu destekleyen ve Şirketin temel değerlerini destekleyen bir şekilde madenlerin inşası, işletilmesi, kapatılması ve iyileştirilmesi konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Sürdürülebilirlik performansımızı geliştirmeye, ev sahibi topluluklarımızla anlamlı katılımı kolaylaştırmaya ve madenlerimizin ömrünün ötesinde uzun süreli faydalar sağlayan kalkınma girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz.

 Alamos, Şirketin işletme madenlerimiz ve geliştirme projelerimizdeki performansını özetleyen yıllık ESG Raporu yayınlar.  [https://www.alamosgold.com/sustainability/default.aspx#sustainability-and-esg-reporting]